Yardım Merkezi

Hizmet Koşulları

 1. TARAFINCA KABUL EDİLENLER

  Time Doctor, yazılımını ve web sitesini sadece bir hizmet ("Hizmet") olarak sunar. Bu, Time Doctor Kullanım Koşulları'na ("TDKK") tabidir ve farklı bir amaca hizmet eden bir sözleşme olarak yorumlanamaz. Time Doctor, TDKK'da dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bahsedilen değişikliklerin olması durumda bunlar ancak TDKK değişikliklerle beraber web sitemizde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

 2. HİZMETE KAYIT

  Hizmete erişim sağlamadan önce üyelik kaydının yapılması gereklidir. Hizmete kayıt olurken gerektiği şekilde tam, gerçek ve doğru bilgi sağladığını aynı zamanda bu bilgilerde sonradan değişiklik olursa bunları hemen güncelleyeceğini kabul edersin.

  Time Doctor, üyelik kaydında verdiğin bilgilerin gerçek dışı, yanlış ya da eksik olduğunu fark ederse ya da verdiğin bilgilerin gerçek dışı, yanlış ya da eksik olduğuna dair şüphelenmesine sebep olacak makul dayanakların ortaya çıkması halinde Time Doctor üyeliğini ve/veya Hizmete erişimini dondurma veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

  Time Doctor her hangi bir üçüncü taraf araç için Hizmete erişim sunma yükümlülüğü altına girmez. Hizmete erişim sağlama sorumluluğu tarafına aittir ve buna gerekli ekipmanların sağlanması, veri, internet ve diğer hizmetler için bağımsız taraflarca talep edilen ücret ve ödemelerin yapılması dahildir.

  Hizmete girmek istediğin her seferde yalnızca ilk olarak kayıt işlemi sırasında verdiğin giriş ismin ve şifreni kullanabilirsin. Şifren ve giriş isminin gizliliğini korumanın yanı sıra giriş ismin ve şifreni kullanarak ortaya çıkan satın alım ödemelerin ve bunlarla ilgili ücretler dahil tüm hareket ve işlemlerin için sorumluluk tarafına aittir.

  Time Doctor giriş ismin, şifren veya kredi kartının kullanımıyla ilgili hiç bir yükümlülük almaz. Üyeliğin sebebiyle ortaya çıkan satın alım ve ücretlerin her biri ve tamamı hesabına ait olacak şekilde gerçekleşir.

  Üyeliğinle veya güvenliğin ihlaliyle ilgili yetkin dışında gerçekleşen her türlü kullanım için Time Doctor'u derhal haberdar etmekle yükümlüsün. Time Doctor bu bildirimden önce ismin ve şifrenin kullanılmasıyla ortaya çıkan her türlü yetki dışı Hizmete erişimle ilgili hiç bir sorumluluk kabul etmez.

 3. ÜYELİK, ÜCRETLER

  Hizmete üyelik kaydı ücretsizdir. Ancak önceden bildirilmesi şartıyla hizmetin belirli bölümlerine erişim, kredi kartıyla ödemenin mümkün olduğu makul bir fiyatla ücretlendirilir.

  Ücretlerin ödenmesinde kredi kartı kullanarak yetkili kart sahibi olduğunu ve Hizmetin kullanımından dolayı ortaya çıkabilecek her hangi bir ücretle ilgili Time Doctor'un sorumlu tutulamayacağını beyan ve taahhüt ediyorsun.

  Tekil işlemler için Time Doctor, kredi kartından bir defa çekim yaparken tekrar eden ücretlerde kredi kartından aylık bazda çekim yapılır. Time Doctor ücretlerle ilgili ödeme planında ve/veya faturalandırma yöntemlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Her hangi bir değişiklik ya da eki kabul etmeyeceğin durumlarda aboneliğini iptal etmeyi seçebilirsin ancak bahsi geçen iptal öncesinde gerçekleşen ücretlerle ilgili talep hakkın bulunmaz. Time Doctor Hizmetin tabi olabileceği her türlü satış ya da kullanımla ilgili vergiyi ücrete yansıtma hakkını saklı tutar.

 4. HİZMETİN KULLANIMIYLA İLGİLİ YASAKLAR

  Hizmete erişimin ve kullanımın aşağıdaki durumların tarafı olmayacağına dair açık bir ifade olarak yorumlanır:

  1. Time Doctor çalışanı ya da temsilcisi dahil olmak üzere her hangi başka bir kişinin kimliğinin kullanılması;
  2. Her hangi bir yerel, eyalet ya da ulusal kanunun ihlali; diğer kişilerin rahatsız edilmesi ya da haklarında veri toplama ya da depolama;
  3. Hizmetin normal işleyişine her hangi bir şekilde müdahale edilmesi ya da müdahale girişiminde bulunacak her türlü cihazın, yazılımın ya da yöntemin kullanımı;
  4. Hizmetin ya da bileşenlerinin alt yapısı üzerinde makul sınırlar dışında ya da orantısız şekilde büyük bir yük getirecek her hangi bir harekette bulunulması;
  5. Hizmetin TDKK'da açıkça yetki verilmeyen her türlü şekilde kullanımı;
  6. Hizmetin veya her hangi bir bölümünün kullanım ve erişim de dahil olmak üzere herhangi bir ticari amaçla yeniden üretilmesi, çoğaltılması, kopyalanması, satılmas, aracılıkla satılması veya kötüye kullanımı.

 5. HAK SAHİPLİĞİ VE AKTARIM HAKLARI

  Bu TDKK'da belirtilen şekilde Hizmete erişim ve bunun kullanılması Time Doctor'un Time Doctor veri tabanındaki sahiplik haklarının aktarımı ya da satışını oluşturmaz. Time Doctor, ilgili tüm fikri mülkiyet hakları dahil olarak Time Doctor veri Tabanıyla iniltili, isim, ilgisi ve tüm haklarını saklı tutar. Her türlü yetki dışı kullanım veya yayımı engellemeye ve bu işlemlere karşı Time Doctor veri Tabanının içeriklerini korumaya en iyi şekilde çaba göstereceğini kabul ediyorsun. Time Doctor veri tabanı dahil Hizmetin hiç bir içeriğiyle beraber TDKK'da yer alan hak ve yükümlülüklerini satmayacağını, ödünç vermeyeceğini, yayınlamayacağını başkasına atamayacağını, kiralamayacağını, süreyle devretmeyeceğini, alt lisans vermeyeceğini, veya aktarmayacağını kabul ediyorsun. Aynı şekilde Time Doctor veri tabanı dahil olmak üzere TDKK'da açıkça belirtilen haller hariç Hizmetin her hangi bir içeriğini hiç bir biçimde kopyalamayacağını, yeniden üretmeyeceğini; değiştirmeyeceğini, düzeltmeyeceğini veya türev işler oluşturmayacağını veya herkese açık şekilde göstermeyeceğini kabul ediyorsun.

 6. YAŞ SINIRI

  On sekiz (18) yaş altındaki reşit olmayan kullanıcılar Time Doctor'un ürün ve hizmetlerini satın alamaz, bunlara erişim sağlayamaz ya da bunları kullanamaz. Time Doctor'a üye kaydını yaptırarak, Time Doctor'u yükleyerek, Hizmete erişim sağlayıp kullanarak ve bu TDKK'yı kabul ederek en azından hali hazırda on sekiz (18) yaşında olduğunu Time Doctor'a beyan ve taahhüt ediyorsun.

 7. TARAFINCA VERİLEN TAAHHÜT

  Time Doctor'a: (a) Sözleşme tarafı olmak ve yükümlülüklere uymak için tam yetkin ve yasal yetkinliğin olduğunu ve bir şirket ya da kurum adına kaydoluyorsan sahibi olduğun ya da çalıştığın şirketi yükümlülük altına sokmak üzere tam yetkiye sahip olduğunu; (b) Time Doctor'a tam ve doğru bilgi sağladığını ve (c) Time Doctor'a ödemeler meydana geldiği zaman geçerli olan ücretlerin tam ödemesini yapacağını beyan ve taahhüt ediyorsun:

 8. TEMİNAT

  Time Doctor'u, iştiraklerini, ortaklarını, temsilcilerini ve çalışanlarını gerekli avukat ücretleri ve/veya dava masrafları dahil olmak üzere üçüncü taraflarca Hizmeti kullanman ve TDKK ya da üçüncü tarafların hakların ihlalin sebebiyle ortaya çıkabilecek her türlü iddia ve talebe karşı yükümlülük taşımadan ve zarar görmeyecek şekilde tazmin edeceğini kabul ediyorsun.

 9. HİZMET DEĞİŞİKLİKLERİ

  Time Doctor her hangi bir zamanda Hizmeti ya da bir bölümünü önceden bildirimde bulunarak veya bulunmadan değiştirme, geçici ya da kalıcı olarak durdurma hakkını saklı tutar. Time Doctor'un Hizmeti değiştirdiği, dondurduğu ya da sonlandırdığı için sana veya her hangi bir üçüncü tarafa karşı yükümlülüğü yoktur.

 10. FESİH

  Üyeliğini dilediğin zaman sonlandırma veya iptal etme hakkın saklıdır.

  Aynı şekilde Hizmetin belirli bir bileşeni için üyeliğini ya da aboneliğini hakkın dahilinde ve Time Doctor'la aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırla olmayan durumlar nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü ihtilaf ya da çekişme durumunda sunulacak tek çözüm olarak iptal edebilirsin:

  • (a) TDKK'nın yorumlanması veya Time Doctor'un TDKK'nı uygulaması ya da buna başvurması;
  • (b) gizlilikte geçerli olan her türlü politika ve uygulamanın yanı sıra bunların yürürlüğü ve/veya bunlara başvurulması;
  • (c) hizmet aracılığıyla mevcut kılınan veri;
  • (d) hizmete erişim ve Hizmetin kullanımı; veya
  • (e) geçerli olan ücretler, ek ücretler, geçerli vergiler ve Time Doctor'un her türlü ücretlendirme yöntemindeki miktar ve mahiyet.

  Time Doctor, TDKK'nın tarafınca ihlal edildiğine dair şüphe doğduğunda ya da TDKK ile bağdaşmayan eylemlerin nedeniyle yazılı bir bildirimde bulunmadan aboneliğini sonlandırma ve her hangi bir tavsiyeni dikkate almama takdirinin yegane sahibidir. Time Doctor Hizmet aboneliğinin sonlandırılmasında tarafına her hangi bir yükümlülük taşımaz..

  Aboneliğin ya da TDKK'nın uygulamasının sona ermesinden bağımsız olarak 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 ve 16. bölümler varlığını korur ve yürürlüktedir.

 11. HARİCİ WEB SİTELERİNE VERİLEN BAĞLANTILAR

  Hizmet, üçüncü tarafların web sitelerine bağlantı verebilir ancak Time Doctor bu web sitelerini desteklemez ve bunların geçerliliği, içeriği, malları ya da taahhüt edilen veya teklif edilen hizmetleriyle ilgili hiç bir garanti, yükümlülük ve/veya sorumluluk taşımaz. Time Doctor bu üçüncü taraf web siteleri aracılığıyla mevcut olan içerik, mal ya da hizmetlerin kullanımından ya da esas alınmasından dolayı ortaya çıkabilecek zarar ya da kayıplardan doğrudan ya da dolaylı olarak hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.

 12. GARANTİLER HAKKINDA UYARI

  HİZMETİN KULLANIMIYLA İLGİLİ RİSK TARAFINA AİTTİR VE HİZMET "OLDUĞU ŞEKİLDE" VE "MEVCUT HALDE" TEMELİNE DAYANIR.

  TIME DOCTOR , AÇIK BİR İFADEYLE TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL EDİLMEME DURUMU DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAYARAK HİZMETLE İLGİLİ AÇIK ŞEKİLDE İFADE YA DA İMA EDİLEN HER HANGİ BİR KONUDA GARANTİ VERMEZ.

  TIME DOCTOR İNDİRİLEN VEYA HİZMETİN KULLANIMI ARACILIĞIYLA MEVCUT KILINAN MATERYALİN YA DA VERİNİN DOĞRULUĞU VE GERÇEKLİĞİYLE İLGİLİ HİÇ BİR GARANTİ VERMEZ. İNDİRİLEN VE KULLANILAN BU VERİLERİN TAKDİRİ VE RİSKİ TARAFINA AİTTİR. HİZMETİN KULLANIMIYLA ORTAYA ÇIKABİLECEK HER TÜRLÜ ZARAR, VERİ KAYBI YA DA HER HANGİ BİR BİÇİMDEKİ HASAR TAMAMEN TARAFINA AİTTİR.

  TARAFINCA TIME DOCTOR'DAN YA DA HİZMET ARACILIĞIYLA VEYA ÜZERİNDEN SÖZLÜ YA DA YAZILI ALINAN HİÇ BİR TAVSİYE YA DA BİLGİ TDKK'DA BELİRTİLENLERİN DIŞINDAKİLER HARİÇ AÇIK BİR İFADE YA DA İMAYLA GARANTİ OLARAK YORUMLANAMAZ.

  BAHSEDİLENLER, İMA EDİLEN GARANTİLERİN REDDİNE YASAK GETİREN HÜKÜMLER İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR ANCAK BU GARANTİ SADECE EYALETTEN EYALETE GÖRE MEVCUT BULUNABİLEN DİĞER BELİRLİ KANUNİ HAKLARA EK OLARAK UYGUN OLAN ZAMAN VE YERLERDE GEÇERLİDİR.

 13. YÜKÜMLÜLÜKLERİN SINIRLARI

  TIME DOCTOR, HİZMETİN KULLANIMINDAN DOLAYI MEYDANA GELEBİLECEK KÂR, İYİ NİYET, KULLANIM, VERİ KAYIPLARI YA DA DİĞER MADDİ OLMAYAN KAYIPLAR DAHİL FAKAT BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN, (BU ZARARLARLA İLGİLİ ÖNCEDEN TIME DOCTOR'A DANIŞILMIŞ OLMASINDAN BAĞIMSIZ OLARAK) DOĞRUDAN, DOLAYLI, RASTLANTISAL, ÖZEL, İLGİLİ VEYA EMSAL ŞEKİLDE HİÇ BİR ZARAR İÇİN SORUMLU TUTULAMAZ. HİZMETİ KULLANIMINLA İLGİLİ (GARANTİ TALEPLERİ DAHİL FAKAT BUNUNLA SINIRLI OLMAYAN) FORUMDA YER ALMASINA VE SÖZLEŞME, FİİLİYAT YA BAŞKA ŞEYE DAYALI OLMASINA BAKILMAKSIZIN ORTAYA ÇIKAN TÜM TALEPLER KARŞISINDA TIME DOCTOR'UN, EĞER VARSA, TÜM YÜKÜMLÜĞÜ; HİÇ BİR ŞART ALTINDA ŞUNLARI GEÇEMEZ:

  A) BUNLARDAN HANGİSİ DAHA DÜŞÜKSE: TARAFINCA TIME DOCTOR'A ,VARSA, SORUMLULUK YÜKLEYEN OLAYIN SEBEBİNDEN ÖNCEKİ 12 AY İÇİNDE ÖDEDİĞİN ÜCRETLER

  (B) YA DA 100$

  BU YÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRLANDIRILMASI TDKK'DA BELİRTİLEN SINIRLI ÇÖZÜMLERİN ESAS AMACININ YERİNE GETİRİLMEMESİNE BAKILMAKSIZIN GEÇERLİDİR. BAZI HÜKÜMLER RASTLANTISAL VEYA TAKİP EDEN ZARARLARIN MUAFİYETİNE YA DA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEZ BU NEDENLE YUKARIDAKİ SINIRLAMALAR YA DA MUAFİYET SENİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

 14. MARKA BİLGİSİ

  Time Doctor, Time Doctor logosu, diğer Time Doctor logoları, ürünleri ve hizmet isimleri Time Doctor markaları olup münhasıran Time Doctor'a aittir. Bunları Time Doctor'un önceden ve açık şekilde rızası olmadan hiç bir şekil ve biçimde gösteremez ya da kullanamazsın.

 15. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

  Time Doctor tarafından ücret, zararları giderme ya da sipariş emri toplamak için başlatılan yasal işlemler dışında Time Doctor'un fikri mülkiyet hakları veya Hizmet ve Hizmetle ilgili diğer yasal anlaşmazlıklar veya bundan ortaya çıkan talepler, TDKK ya da Time Doctor'un fikri mülkiyet hakları Amerikan Tahkim Birliği'nin ticari arabuluculuk kurallarına uygun olarak çözümlenir. Varılan her türlü anlaşma veya çözüm nihai olup buradaki taraflar için hemen geçerli olur.

  Her türlü ihtilaf ve talebin çözümü bağımsız olarak işlem görür ve diğer tarafları kapsayan iddia ve anlaşmazlıklarla ilgili diğer tahkim işlemleriyle bir araya getirilemez. Tahkim işlemleri münhasıran Clarke County Nevada'da görülür ve tahkimle ilgili hüküm kararı yetkili olan her hangi bir mahkemeye sunulabilir. Buradaki taraflar tahkimin sonucunu beklerken ilgili haklarını ve mallarını korumak için Clarke County Nevada'daki yetkin bir yargı mahkemesinden uygun bir boşluk ya da telafi arayabilir. Buradaki taraflardan biri bu hükmün ihlaline yönelik bir dava açarsa, diğer taraf avukat masrafları ve 1,000.00$'ı aşmayan masraf miktarını karşılayabilir.

 16. GENEL BİLGİ

  TDKK tarafın ve Time Doctor arasında anlaşmaya varılmış tüm şartlardan oluşur ve Hizmetin kullanımıyla ilgilidir. Buradaki taraflar ile ilgili vekilleri arasında TDKK içeriklerinden başka, tarafın ve Time Doctor arasında yapılan önceki anlaşmaları hükümsüz bırakacak başka şartın kanıtı bulunmamaktadır. Ancak ek hüküm ve şartlar, Time Doctor ürün ve hizmetlerini kullandığın zaman tarafına uygulanabilir.

  Tarafın ve Time Doctor arasındaki ilişki de dahil olmak üzere TDKK kanun hükümlerindeki ihtilaflara bakılmaksızın münhasıran Nevada eyaleti kanunlarınca yönetilir. Kendi iradenle, Clarke County Nevada'daki eyalet ve federal mahkemelerinin yargısına rıza gösteriyorsun.

  Time Doctor'un TDKK'u uygulamasında veya yerine getirmesinde başarısız olması bu hükmün uygulanması hakkından veya yerine getirilmesinden muaf olması şeklinde yorumlanamaz. TDKK'taki hükümlerden birinin geçersiz olduğu veya yürürlükten kalktığının beyanı TDKK'un geri kalan hükümlerini etkilemez veya bunları geçersiz kılmaz ve bunlar tam olarak yürürlükte kalacaktır.

  Hizmet ya da TDKK'un kullanımıyla ilgili ya da buradan meydana gelebilecek her türlü talep ya da eylemin sonucu talebin ya da eylemin sonucunun gerçekleşmesinden sonraki bir (1) yıl içinde bildirilmelidir aksi halde sonsuza kadar hukuken engelli durumuna düşer.